Mokymai

Siūlome tikslinius mokymus temomis, kurios apima verslui aktualias sritis – finansai, apskaita, mokesčiai, teisė, personalas ir pan. Mokymų metu suteikiamos žinios, kurios yra patikrintos praktiškai, sprendžiant įvairias situacijas, su kuriomis susiduria verslas ir fiziniai asmenys kiekvieną dieną. Mūsų organizuojamų mokymų išskirtinumas – ruošiant mokymus, didelį dėmesį skiriame mokestinės ir teisinės bazės įvertinimui, tam, kad mūsų klientai gautų pačią aktualiausią informaciją, atitinkančią šiuo metu galiojančius teisės aktus. Pagrindinis kiekvienos mokymų programos tikslas – esminių įgūdžių, kvalifikacijai pakelti, įdiegimas bei žinių, būtinų atitinkamai sričiai, suteikimas.
Nauda Jums:
⦁ Pasirinkę šiuos tikslinius mokymus, gausite susistemintą, išgrynintą informaciją, kurią galėsite taikyti praktikoje;
⦁ Mokymuose savo ilgamete patirtimi bei žiniomis dalinsis savo srities profesionalų komanda;
⦁ Visada siekiame suformuoti mažas klausytojų auditorijas, kad kiekvienas, dalyvaujantis mokymuose, gautų pakankamai dėmesio ir visi kylantys klausimai liktų atsakyti.

Mokymai organizuojami:
⦁ Individualūs - vienam asmeniui;
⦁ Grupiniai – surenkant pavienius norinčius asmenis;
⦁ Komandiniai – jau savarankiškai susiformavusioms norinčiųjų grupėms ar įmonių/organizacijų kolektyvams bei komandoms.

Šiuo metu vykdomų mokymų temos:

MY ACCOUNT